55 lecie OSP w Kłonówku

W dniu 3 maja 2018 w naszej miejscowości miały miejsce obchody 55 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonówku.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12. Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski.
Po mszy o godzinie 13:00 Strażacy przemaszerowali do Domu Strażaka.
O godzinie 13.30 nastąpiło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości i podniesienie flagi państwowej.
O 13:40 prezes PSP Kłonówek Marek Bukalski powitał zaproszonych na uroczystość gości:

 • Wicemarszałka Adama Bielana
 • Wojewodę mazowieckiego Artura Standowicza
 • Sekretarza stanu w MON Wojciecha Skórkiewicza
 • Szefa gabinetu Politycznego RM Marka Suskiego
 • Radnych sejmiku Województwa Mazowieckiego Radosława Fogla, Jana Rejczaka i Agnieszkę Górską
 • Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu ST. Bryg. Sławomira Mroza
 • Naczelnika wydziału operacyjnego KM PSP bryg. Roberta Prokopa
 • Dowódcę JRG 2 w Radomiu bryg.Marcina Ziomka
 • Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druha Zbigniewa Gołąbka
 • Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP druha Pawła Tuzinka
 • Prezesa OSP w Goździe Pawła Mikołajczyka
 • Skarbnika ZOW ZOSP RP druha Andrzeja Szczycha
 • Członka prezydium Zarządu powiatowego druha Tomasza Siczka
 • Druha Dariusza Niewczasa
 • Druha Stanisława Musiała
 • Posłów na Sejm: Annę Kwiecień, Dariusza Bąka, Andrzeja Kosztowniaka
 • Radnych powiatu Radomskiego:Ewę Tkaczyk, Adama Siczka
 • Dyrektor KRUS o/Radom Monikę Pachniewską
 • Dyrektor PSP w Kłonówku MariolęBaran Bębeńca
 • Ks. Wiktora Więcka z księżmi
 • Prezesa OSP Radom Bogumiła Ferensztajna
 • Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenę Pacholczak
 • Dyrektora WFOŚiGW w Radomiu Waldemara Trelkę
 • Wójta Gminy Gózd Pawła Dziewita
 • Radcę prawnego Tomasza Skoczka
 • Przedstawicieli jednostek OSP:Gózd, Kiedrzyń, Kuczki kolonia, Klwatka Królewska, Grzmucin, Wojsławice
 • Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Molendowskiego
 • Wiceprzewodniczącą Rady Annę Skonieczną
 • Wiceprzewodniczącego Rady Dariusza Iwańskiego
 • Skarbnika Gminy Bogusławę Kościelniak
 • Andrzeja Pacholczaka
 • Radnego miejscowości Kłonów Sławomira Węglińskiego
 • Sołtysów Henryka Korcza , andrzeja Kamińskiego, Ryszczarda Tomczaka
 • Pracowników urzędu gminy :Urszulę Winiarską, Annę Kowalską, IzabelęMaciejczyk, Magdalenę Gorzkiewicz, Jacka Krzemińskiego
 • Byłego wójta Adama Jabłońskiego
 • Przedstawicieli firmy “FERMA” Kłonów
 • Właściciela firmy “MEBLE KORCZ” Andrzeja Korcza
 • Klaudię Burzyńską
 • oraz wszystkich przybyłych gosci.
  O godz 14.00 Wręczono statuetki zasłużonym działaczom OSP straży naszej miejscowości
  14: 30 nastąpiło poświęcenie Strażnicy
  14:40 Uroczysty obiad oraz biesiada strażacka.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku istnieje od roku 1962r

Jednostka posiada na swoim wyposażeniu 2 samochody ratowniczo -gaśnicze:

– GBA Star , nr oper. 338-22
– GBA IVECO , nr oper. 338-23

 

OSP Kłonówek liczy 47 członków
Zarząd jednostki:
Prezes – dh Marek Bukalski
Naczelnik – dh  Krzysztof Mucha
Sekretarz – dh  Kazimierz Adach
Skarbnik – dh  Lucjan Kiraga
Gospodarz – dh  Józef Tuzimek
Przew. Komisji Rewizyjnej- dh Dariusz Solecki
Członek Komisji Rewizyjnej – dh Sławomir Korcz
Członek Komisji Rewizyjnej- dh Wiesław Skrok

Obchody 50-lecia istnienia OSP w Kłonówku

Dnia 3 maja 2012 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami 50-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonówku. Uroczystość zgromadziła wielu gości.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym  z udziałem wszystkich pocztów sztandarowych z terenu gminy Gózd. Następnie pododdziały w towarzystwie orkiestry strażackiej ze Skaryszewa przemaszerowały na plac szkolny. Prezes OSP Kłonówek dh Marek Bukalski złożył meldunek na ręce Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Andrzeja Szczycha. Następnie dh Bukalski powitał przybyłych na tę uroczystość gości oraz przedstawił krótki rys historyczny jednostki. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, wręczono medale, odznaczenia i wyróżnienia dla Strażaków Ochotników.

Składamy życzenia dla Wszystkich strażaków z OSP  w Kłonówku.

HISTRIA OCHOTNICZJ STRAŻY  POŻARNEJ W KŁONÓWKU

OSP Kłonówek

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku powstała w 1962 roku. Jej założycielami i pierwszymi członkami byli między innymi: Tomczak Stanisław, Grylak Bronisław, Bukalski Józef, Stępień Józef, Matysiak Józef, Serafin Antoni, Jarosz Stanisław, Wolszczak Wiesław, Adamczyk Tadeusz, Marchewka Antoni, Korcz Tadeusz, Bukalski Kazimierz i inni. Pierwszym prezesem nowo powstałej OSP był Tomczak Stanisław, a pierwszym naczelnikiem Grylak Bronisław.

Sprzęt jakim dysponowała na początku jednostka był ubogi, pompa ręczna i pięć odcinków węży parcianych. Do pożarów udawano się wozami konnymi, użyczanymi przez druhów. Takim sprzętem gaszono pierwszy w dziejach jednostki pożar w październiku 1962 roku. Paliła się letnia kuchnia u Korcza Władysława. Z biegiem czasu OSP otrzymywała coraz lepszy sprzęt, w 1965 roku na wyposażeniu była już motopompa M 400.

Kłonówek i okoliczne wioski w 1962 roku to jakościowo inne miejscowości niż obecnie. Przeważały zabudowania drewniane, kryte słomianą strzechą, bardzo podatne na pożar. Dzięki wysokiej świadomości mieszkańców, prewencyjno-kontrolnej działalności członków straży pożarnej i opatrzności Bożej, duże pożary wybuchały bardzo rzadko.

Od początku istnienia strażacy zarabiali środki na rozwój jednostki. Za zarobione pieniądze zakupiono pierwsze mundury, a na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zakupiono działkę pod remizę. Później, przy wydatnej pomocy Urzędu Gminy, na tej działce wybudowano budynek który służy obecnie nie tylko strażakom ale i całej, miejscowej społeczności. Cały czas jednostka OSP była doposażona w coraz bardziej nowoczesny i efektywny sprzęt gaśniczy. Posiadany obecnie samochód bojowy i sprzęt gaśniczy pozwalają szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i skutecznie prowadzić akcję ratunkową.

W przeciągu całego okresu istnienia druhowie aktywnie angażowali się w działalność o charakterze kulturalnym i patriotycznym. Uczestniczyli w wielu uroczystościach religijnych, patriotycznych, organizowali imprezy kulturalne dla młodzieży.

Opracował Henryk Bukalski