Kapliczka  już poświęcona przez Biskupa.

Dziękujemy Andrzejowi Koryckiemu który był autorem i motorem powstania kapliczki.

kapliczka