DANE STATYSTYCZNE

Według danych z roku 2002, obszar gminy Gózd wynosi 77,76 km², w tym:

  • użytki rolne: 86%
  • użytki leśne: 8%

Gmina stanowi 5,08% powierzchni powiatu radomskiego.

 

Według danych z dnia 31.12.2015 r. Gminę Gózd zamieszkuje 8710 mieszkańców.

Wieś Kłonówek to: 252 mieszkańców – 65gospodarstw

Kolonia Kłonówek to:202 mieszkańców – 65 gospodarstw

POWIERZCHNIA GRUNTÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB FIZYCZNYCH W:

Kłonówku Kolonii -362ha

Kłonówek wieś- 336ha