Dzięki zaangażowaniu Andrzej Koryckiego, sołtysa i mieszkańców naszej parafii budowa kapliczki dobiega końca.

[huge_it_slider id=”4″]