W dniu 3 maja 2018 w naszej miejscowości miały miejsce obchody 55 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonówku.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12. Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski.

Po mszy o godzinie 13 Strażacy przemaszerowali do Domu Strażaka.

O godzinie 13.30 nastąpiło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości i podniesienie flagi państwowej.

O 13:40 prezes PSP Kłonówek Marek Bukalski powitał zaproszonych na uroczystość gości:

 • Wicemarszałka Adama Bielana
 • Wojewodę mazowieckiego Artura Standowicza
 • Sekretarza stanu w MON Wojciecha Skórkiewicza
 • Szefa gabinetu Politycznego RM Marka Suskiego
 • Radnych sejmiku Województwa Mazowieckiego Radosława Fogla, Jana Rejczaka i Agnieszkę Górską
 • Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu ST. Bryg. Sławomira Mroza
 • Naczelnika wydziału operacyjnego KM PSP bryg. Roberta Prokopa
 • Dowódcę JRG 2 w Radomiu bryg.Marcina Ziomka
 • Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druha Zbigniewa Gołąbka
 • Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP druha Pawła Tuzinka
 • Prezesa OSP w Goździe Pawła Mikołajczyka
 • Skarbnika ZOW ZOSP RP druha Andrzeja Szczycha
 • Członka prezydium Zarządu powiatowego druha Tomasza Siczka
 • Druha Dariusza Niewczasa
 • Druha Stanisława Musiała
 • Posłów na Sejm: Annę Kwiecień, Dariusza Bąka, Andrzeja Kosztowniaka
 • Radnych powiatu Radomskiego:Ewę Tkaczyk, Adama Siczka
 • Dyrektor KRUS o/Radom Monikę Pachniewską
 • Dyrektor PSP w Kłonówku MariolęBaran Bębeńca
 • Ks. Wiktora Więcka z księżmi
 • Prezesa OSP Radom Bogumiła Ferensztajna
 • Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenę Pacholczak
 • Dyrektora WFOŚiGW w Radomiu Waldemara Trelkę
 • Wójta Gminy Gózd Pawła Dziewita
 • Radcę prawnego Tomasza Skoczka
 • Przedstawicieli jednostek OSP:Gózd, Kiedrzyń, Kuczki kolonia, Klwatka Królewska, Grzmucin, Wojsławice
 • Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Molendowskiego
 • Wiceprzewodniczącą Rady Annę Skonieczną
 • Wiceprzewodniczącego Rady Dariusza Iwańskiego
 • Skarbnika Gminy Bogusławę Kościelniak
 • Andrzeja Pacholczaka
 • Radnego miejscowści Kłonów Sławomira Węglińskiego
 • Sołtysów Henryka Korcza , andrzeja Kamińskiego, Ryszczarda Tomczaka
 • Pracowników urzędu gminy :Urszulę Winiarską, Annę Kowalską, IzabelęMaciejczyk, Magdalenę Gorzkiewicz, Jacka Krzemińskiego
 • Byłego wójta Adama Jabłońskiego
 • Przedstawicieli firmy “FERMA” Kłonów
 • Właściciela firmy “MEBLE KORCZ” Andrzeja Korcza
 • Klaudię Burzyńską
 • oraz wszystkich przybyłych gosci.

O godz 14.00 Wręczono statuetki zasłużonym działaczom OSP  straży naszej miejscowości

14: 30 nastąpiło poświęcenie Strażnicy

14:40 Uroczysty obiad oraz biesiada strażacka.